PREZENTAREA SCOLII

                                   Director, Prof. Georgiana APOSTOL

  

Şcoala Gimnazială Rimnicelu funcționează ca un tot unitar, creat din efortul structurii manageriale, al personalului şcolii, al beneficiarilor direcţi, al comunităţii locale, al Inspectoratului Şcolar Județean Buzau si al altor parteneri implicaţi.

 SCURT ISTORIC

    Satul Rimnicelu este asezat in zona limitrofa a municipiului Rm. Sarat. Teritoriul comunei este strabatut de drumul national DN 22, Rm. Sarat-Braila. Comuna are in subordine satele: Stiubei, Fotin si Colibasi, asezate de o parte si de alta a raului Rimnic.

      Comuna nu dispune de retea de distributie a gazelor naturale, insa reteaua de apa potabila cuprinde intreaga comuna.

      Ocupatia de baza a locuitorilor este agricultura, specific zonei fiind cultura cepei si a usturoiului, cat si cresterea animalelor. Se mai cultiva grau, porumb si floarea soarelui.

      Pe raza comunei se desfasoara activitati comerciale in cadrul unitatilor de alimentatie publica.

      Din punct de vedere demografic, conform ultimelor date transmise la data de 31.12.2015, exista 4881 locuitori pe raza comunei din care 2150 sunt rromi (doar 1701 s-au declarat rromi). Din totalul de 4881 locuitori, 694 sunt populatie scolara.

      In ceea ce priveste veniturile, 80% din populatie sunt agricultori, 5% lucreaza in servicii publice, 7% sunt someri iar restul de 8% sunt navetisti.

      In ceea ce priveste locuintele, majoritatea locuitorilor reprezentand familii cu o situatie financiara buna, 70% din acestea sunt case solide din caramida, iar restul de 30%, apartinand familiilor co o situatie materiala destul de precara, sunt construite din chirpici si paianta.

      Din totalul populatiei, aproximativ 30% din romani si 7% din rromi, au un grad de instruire scolara care depaseste invatamantul obligatoriu. Anual, absolventii de liceu, fosti elevi ai scolii Rimnicelu Nr.1, urmeaza cursurile invatamantului superior.

       In cadrul etniei rrome, multi adulti au intrerupt studiile si sunt si analfabeti. Nivelul scazut de educatie al parintilor se rasfrange negativ asupra motivarii scolare a copiilor proveniti din aceste familii. Un procent de peste 30% din elevii rromi nu frecventeaza cursurile, lucru ce duce la repetentie si chiar abandon. Marea majoritate dintre acestia sunt fete, care sunt casatorite de timpuriu si nu mai vin la scoala.

       Populatia scolara inregistreaza o crestere lenta, dar continua, in special in familiile rrome, cu o dinamica demografica relativ echilibrata pe varsta si sexe.

       Fiind 2 scoli in satul Rimnicelu, Sc. Nr. 1, la intrare in sat pe DN 22 Rm. Sarat – Braila, si Sc. Nr.2 (structura a scolii Nr. 1) la iesire din sat, elevii au de parcurs o distanta de 1-1,5 km pana la scoala.

       Rromii din aceasta comuna folosesc limba rromani oral si limba romana in scris. Principala ocupatie a acestora este comertul.  In cadrul etniei nu se practica meserii traditionale si nu exista obiceiuri specifice acestei categorii de rromi.

 1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

 Este caracterizată printr-un un management strategic în continuă perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării instituţionale din experienţă. Valorile dominante sunt: egalitate de şanse, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă şi în conduita cadrelor didactice. În paralel cu procesul instructiv sunt organizate numeroase acţiuni cultural-educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale şcolii

 • Acţiuni de voluntariat (de tipul Let’s do it Romanía!, Săptămâna educaţiei globale,

etc.);

 • Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor laureaţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;
 • Serbarea şcolii;
 • Concerte de colinde;
 • Parteneriate Educationale.

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi alte activităţi cu scop creativ. Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a colectivului managerial şi a colectivului de cadre didactice.

Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregului personal al scolii. Va fi elaborat un Regulament propriu de organizare si functionare, dar şi toate documentele prevăzute în mapa comisiei pentru controlul managerial intern.

Consider foarte important ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu multicultural. Acordarea de şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin, sex, religie, naţionalitate, statut social, statut financiar tinand cont de faptul ca populatia scolara este preponderant de etnie rroma.

Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt rezultatele examenelor de evaluare naţională şi de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la concursuri şcolare, unde an de an am obţinut numeroase premii.

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt interesate de perfecţionarea continuă pentru a se putea ridica la nivelul cerinţelor actuale ale reformelor. Pe lângă participarea la activităţile metodice din şcoală, cadrele didactice urmează diferite modalităţi de perfecţionare organizate de IŞJ Buzău, CCD Buzău, Universități, etc.

 1. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Copiii şi elevii şcolii noastre sunt adevărata mândrie a noastră. Fiecare an şcolar face ca elevii acestei şcoli şi preşcolarii se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare cu premii în care sunt adunate multe ore de muncă. Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu ale judeţului, unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste.

Toţi elevii au posibilitatea însuşirii cunoştinţelor de utilizare a TIC şi accesării Internetului.

Valorificarea acestor oportunităţi oferite de Şcoala Gimnazială Ramnicelu, generează o garanţie pentru recunoaşterea valorii absolvenţilor acestei instituţii şcolare.

Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează printr-o bună comunicare între cadrele didactice, între profesori şi elevi, ca şi între personalul didactic şi cel de conducere, între profesori şi părinţi.

Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de colaborare, deoarece ambele părţi urmăresc aceleaşi ţinte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru viaţă, astfel încât fiecare elev să progreseze în raport cu aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie pentru asigurarea succesului educaţiei şi învăţării tinerilor. Pentru ca această relaţie să fie productivă, cadrele didactice se implică în îmbunătăţirea atitudinii familiei faţă de unitatea şcolară, faţă de progresul instructiv educativ.

Colaborarea echipei manageriale cu toţi partenerii şcolii (toate segmentele de elevi, părinţii elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu caracter local şi central, organizaţii cu caracter non-guvernamental) va conduce la optimizarea procesului instructiv-educativ în cadrul unităţii şcolare.

Dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate, este un element prin care se distinge în spaţiul şcolar local:

 • Parteneriat cu Primăria Ramnicelu;
 • Parteneriat cu Poliţia Ramnicelu
 • Parteneriat cu Biblioteca comunală;
 • Biblioteca Municipala Rm-Sarat;

Parteneriat cu diferite institutii

 SCOALA NOASTRA OFERA ACCES LA INFORMATIE TUTUROR COPIILOR COMUNEI;

ISI DORESTE SA DEVINA O SCOALA EUROPEANA, O SCOALA APRECIATA DE ELEVI, PARINTI SI COMUNITATE

SCOALA NOASTRA ESTE CASA IN CARE INVATA TOTI COPIII COMUNEI, INDIFERENT DE ETNIE, RELIGIE SAU STATUT SOCIAL, OFERA UN MEDIU ADECVAT ATAT DEZVOLTARII PERSONALE PRIN LARGIREA ORIZONTULUI DE CUNOASTERE, CAT SI PRIN PROMOVAREA EDUCATIEI INTERCULTURALE SI MULTICULTURALE