Buletin Informativ Privind Aplicarea Legii 544/2001